Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης του Lee Frost – Venetial Twilight σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 60x80cm.