Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης του Ian Winstanley – And Beyond The Shore σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 60x80cm.