Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης του Doug Eaton – Mile End Woods σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 60x80cm.