Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης του Jonathan Sanders – Samburu Sunstet σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 40x50cm.