Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης της Sam Toft – Crossing With Ducks σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 40x50cm.