Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης της Jane Hewlett – Suffolk Beach Huts σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 40x50cm.