Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης της Margaret Heath – Three Beach Huts σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 40x50cm.