Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης του Loui Jover – -Flash σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 40x50cm.