Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης Elvis Pesley – Microphone σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 40x50cm.