Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης του Howard Shooter – Picante σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 40x50cm.