Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης του Summer Thornton – Monstera Leaves σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 30x40cm.