Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης της Jo De Pear – Grasses I σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 30x40cm.