Περιγραφή

Εκτύπωση έργου τέχνης του Jean Guichard – La Jument & Hercules σε αφίσα με λείο φινίρισμα διάστασης 30x40cm.