Περιγραφή

Καθρέπτης 40Χ50 εκ με χαραγμένες γραμμές σχεδίασης. Πάχος καθρέπτη 4 μμ.