Περιγραφή

Καθρέπτης 40Χ50 εκ με εκτύπωση νεανικών σχεδίων. Πάχος καθρέπτη 3 μμ.