Περιγραφή

Πολυκορνίζα από πλαστικό και κομμάτια καθρέπτη για 5 φωτογραφίες 10×15.