Περιγραφή

Πολυκορνίζα από πλαστικό και κομμάτια καθρέπτη για 4 φωτογραφίες 10×15.