Η αντίληψη του “Shop in a Shop” ως μέσου προώθησης των προϊόντων μας, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1995 από την GLOBUS HOUSE. Ως συνεχιστές της, στη ΜΑLCON ART διατηρούμε αυτό το σύστημα προώθησης των προϊόντων μας στα Μεγάλα Καταστήματα.

Με τις συχνές επισκέψεις των πωλητών μας στα καταστήματα παρακολουθούμε το στοκ και οργανώνουμε τα τμήματα, με τέτοιον τρόπο, ώστε να γίνεται η καλύτερη παρουσίαση των προϊόντων. Σκοπός μας είναι η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του καταναλωτή και η αύξηση στις πωλήσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται:
1. Παρέχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό προβολής των προϊόντων.
2. Με τη συνεργασία με τους πελάτες μας ώστε να αποφασισθεί η κατάλληλη σύνθεση προϊόντων.
3. Με τακτική αναθεώρηση της σύνθεσης των προϊόντων ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη χρήση του προσφερόμενου χώρου από τα καταστήματα.
4. Με τη συνεχή ανανέωση της γκάμας μας.
5. Με τον έλεγχο του στοκ.
6. Με την οργάνωση καμπάνιας προώθησης προϊόντων.

Shop_display